אאא

להפתעתם של מבקרי מס הכנסה, שערכו ביקורת בעמותת בית כנסת בעיר תל אביב, נמצאו ספונות בתוך ארון, מאות מעטפות שבתוכן תרומות במזומן, בצ'קים ובכסף זר, בסכום כולל של 121,000 שקלים.

הכספים לא נרשמו בספרי העמותה, והקבלה האחרונה שיצאה נרשמה ב-10/2018. תשובתו של מנהל העמותה לפשר הדבר הייתה: "אנחנו יושבים כשמתאפשר ורושמים קבלות".

ביקורת זו ונוספות היו חלק מארבעים ביקורות בעסקים, שערך משרד פקיד שומה תל אביב. מתוצאות המבצע עולה כי בקרב 18% מהעסקים שנבדקו, לא רשמו הכנסות כנדרש לפי החוק.

מבדיקת חשבון עסקי של ירקן נמצא כי העברה בנקאית מלקוח בסך 800 ש"ח, לא נרשמה בספרי העסק. הירקן הבטיח למבקרים: "אני אקפיד להיות מסודר".

מסעדן שהשמיט סיפרה מהסכום שקיבל בקופה טען "היה לחץ ולכן טעיתי", ומסעדן אחר שלא רשם הכנסות מקניית ביקורת מקדימה וכן לא הדפיס בקופה הכנסות מכרטיסי אשראי טען: "אני אבדוק עם העובדת ואם צריך אפטר אותה".

בחנות תכשיטים נמצא שובר אשראי בסך 400 ש"ח שלא נרשם. בעל החנות סיפר למבקרים: "הייתי חולה והתכוונתי לרשום".

ירקן שבקופת העסק שלו נמצאו 2 צ'קים, אחד בסכום של 6,000 ש"ח והשני בסכום של 2,000 ש"ח, שלא תועדו בספרי העסק טען: "אלו צ'קים לביטחון".

מדוברות רשות המיסים נמסר כי פעילות הביקורת נערכה כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד מעלימי מס והון שחור. זאת, במסגרת המדיניות של הגברת פעילות האכיפה לשיפור ושימור יכולת ההרתעה, הרחבת המודיעין, בין היתר על ידי עריכת מבצעי שטח, שמטרתם להביא לדיווחי אמת ולגביית מס אמת ובכך להגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים.