אאא

פרסום ראשון: דאגה במוסדות המוכש"ר (המוכר שאינו רשמי), המכילים בתוכם את רוב בתי הספר ותלמודי תורה החרדים, זאת בשל החלטת משרד החינוך להדק את הפיקוח, בבקרה חריגה אותה יערכו השבוע בכירי המשרד במוסדות אלו.

המדובר הוא במכתב שהגיע אתמול (ראשון) למנהלי מוסדות המוכש"ר, ובו פירוט על שורת נהלים חדשים במשרד החינוך, כשבמרכזם כאמור הידוק הביקורת של פקחי משרד החינוך על הנעשה במוסדות.

הרב יעקב רוזנשטיין, מנהל רשת הת"תים 'דרכי יושר', אומר בשיחה ל'כיכר השבת', כי מדובר בנוהל חריג ומסוכן של משרד החינוך.

רוזנשטיין, שעבר בדקדקנות על המסמך, טוען כי מדובר ב"הוראות מדאיגות - שמעולם לא הונחו לפתחם של ראשי המוסדות".

בין הסעיפים במכתב, שהונפק על ידי משרד החינוך, נכתב: "הבקרים יעברו עם המנהל או בעל תפקיד רלוונטי על מערכות השעות הכיתתיות ומערכות המורים, יבדקו את מערך תשלומי ההורים ויבחנו את שגרות הניהול והעבודה בבית הספר בתחומים שונים".

חלק מהבקרה המתוכננת (צילום מסך)
חלק מהבקרה המתוכננת (צילום מסך)
הגדלה

"כמו כן", נכתב עוד במסמך הטרי, "יראיינו הבקרים מספר מורים על נושאים שונים, תוך עיון במערכי שיעור, יומני כיתה וחומרים נוספים, ויסיירו בכיתות ובשטחי בית הספר".

עוד מודגש: "עם סיום ביצוע כל פרק בקרה, יקבל המנהל מהבקר חיווי ראשוני על הממצאים. במקרה של השגות על ממצאים אלו יש לדון בהן עם הבקר. בחלק מהנושאים ידפיס הבקר טבלה מסכמת והמנהל יחתום על הממצאים".

"במקרה שבבית ספר תימצא חריגה בעלת משמעות (לפי החלטת אגף הבקרה והאגפים המקצועיים במשרד), על המנהל לקחת בחשבון שתתכן בקרה חוזרת בשנה העוקבת".

במכתב הוסיפו כי מדובר בנוהל חדש, שיתבצע אחת לתקופה בבתי הספר ובתלמודי תורה: "הבקרה הרב תחומית צפויה להתבצע באופן שוטף ומחזורי, אחת למספר שנים".

"בשנת הלימודים תשע"ט, הבקרה במוסדות המוכש"ר הינה פיילוט ראשוני, שתהווה בסיס לבקרות עתידיות במוסדות אלו. בהתאם לממצאי הפיילוט, יוחלט על הרחבת היקף הבקרה ואופן ביצועה בשנים הבאות".

מנהלי מוסדות חינוך בכירים אומרים ל'כיכר השבת', כי במשרד החינוך מנצלים את תקופת המו"מ הקואליציוני על מנת לבצע "מחטף", כלשונם.

ל'כיכר השבת' נודע עוד, כי חברי ועדת הרבנים לענייני חינוך מעורבים בסוגיה, שהגיעה לפתחם. הגאון רבי מאיר קסלר, רבה של מודיעין עילית ויו"ר הוועדה, פועל בנושא - לצד חברי הכנסת שהבעיה הגיעה אף לשולחנם.

בתוך כך, לידי 'כיכר השבת' הגיע מכתבו של יו"ר פורום המוכש"ר דוד שרפר, אותו הוא שלח לשר החינוך המיועד רפי פרץ וליו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני לפני מספר ימים, כשהוא מתריע מפני ההתערבות החריגה.

בפורום המוכש"ר הביעו דאגה, בשיחה עם 'כיכר השבת', מהדרישות הבלתי סבירות כלפי מוסדות המוכש"ר, הן בצד הפדגוגי והן בצד התפעולי והכספי.

ממשרד החינוך נמסר ל'כיכר השבת' בתגובה"הבקרה המדוברת אינה עוסקת בנושאים פדגוגיים, וחשוב להדגיש באופן ברור שהיא אינה 'התערבות' בתכני הלימוד. הבקרה עוסקת רק בנושאים מנהלתיים, והיא נעשית בתיאום מלא עם מנכ"לי הרשתות החרדיות".