אאא

במלאות שש שנים להסתלקותו של הגאון הגדול חכם יעקב יוסף זצוק"ל, "כיכר השבת" מפרסם שוב את התיעוד הבלעדי מפגישת הגר"י יוסף עם אביו מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. הפגישה התקיימה כשנה לפני פטירת הגר"י זצ"ל, עת הגיע, לבקר במעונו של אביו.

תמליל שיחת פוסק הדור ובנו בכורו זצוק"ל:

מרן זצ"ל: "קודם כל מה שלומך".

הגר"י יוסף זצ"ל: "ברוך ה' הקב"ה נותן כח שלא לפי הטבע".

מרן זצ"ל:  "אין תפילה שאני לא מזכיר אותך, כל תפילה אני מזכיר אותך, שה' יתן לך רפואה שלימה, כל 'פתיחת ההיכל' אני מזכיר אותך, הקב"ה יתן לך רפואה שלימה, תהיה בריא עולם, לעד לעולם, תזכה ללמוד ללמד לשמור ולעשות מתוך בריאות טובה".

הגר"י יוסף זצ"ל משיב בקול חנוק: "בזכות זה אנחנו חיים".

בשלב זה מזמין הגר"י יוסף את מרן לחתונת בנו: "יש לנו כאן את ההזמנה לחתונה של יהונתן, בשבוע הבא".

מרן זצ"ל: "שיהיה בסימן טוב, תזכה לראות בנים לבניך, ברוב נחת, תבורך מפי עליון, עטרת זקנים בני בנים, תפארת בנים אבותם, תראה רוב נחת מהם".

הגר"י יוסף זצ"ל: "כתבנו שהחופה בשעה שש וחצי, מה נח לכם, לפני השקיעה? אחרי השקיעה?"

מרן זצ"ל: "בשמחה רבה, בפרט לשמח אותך כי אני אוהב אותך, שתשמח".

מרן הגר"ע יוסף מנשק את בנו בכורו הגר"י יוסף זצ"ל.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מרן זצ"ל: "הקב"ה ישמח אותך בכל יוצאי חלציך, שהבית שלכם יהיה מלא אורה ושמחה, בריאות טובה, נהורא מעליא, אמן ואמן, הקב"ה ישלח דברו בטוב וירפאך רפואה שלימה, והסיר ה' ממך כל חולי וכל מדוי מצרים הרעים.

"חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך ה' בכל אשר תלך, יתן לך כח ובריאות, ועבדת את ה' כי הוא נותן לך כח לעשות חייל, להרבות תורה בישראל, להרביץ תורה בישראל, ללמוד וללמד לשמור ולעשות, תראה רוב נחת מכל יוצאי חלציך, וכל בנייך למודי ה' ורב שלום בנייך, יהי רצון שתזכה בחופת נכדיך, תשמח בהם יהי רצון, ואורך ימים ושנות חיים ששון ושמחה ישיגו תבורך מפי עליון".

במהלך כל הברכה עונה הגר"י יוסף: "אמן ואמן"

בשלב זה מנשק הרב עובדיה את בנו הרב יעקב.

"ה' יראה ויזכו הילדים שלך לזכות אותך, שתאריך ימים בבריאות טובה נהורא מעליא. חזק ואמץ" מסיים מרן זצ"ל.