אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, יג' אייר תשע"ט, שבת בהר

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 18:51, יציאה 20:11

תל אביב - כניסה 19:12, יציאה 20:14

מודיעין עילית - כניסה 19:11, יציאה 20:13

אלעד - כניסה 19:11, יציאה 20:13

בית שמש: כניסה 18:53, יציאה 20:12

חיפה - כניסה 19:05, יציאה 20:15

צפת - כניסה 19:11, יציאה 20:13

באר שבע - כניסה 19:10, יציאה 20:12

בעולם (קוראים פרשת אמור):

פריז - כניסה 21:10, יציאה 22:29

לונדון - כניסה 20:33, יציאה 21:55

ניו יורק - כניסה 19:50, יציאה 20:57

אומן - כניסה 20:17, יציאה 21:36