אאא

ח"כ מיקי מכלוף זוהר הגיש הבוקר (שלישי) את הצעת ,תיקון חוק החסינות, תיקון שימנע הגשת כתבי אישום נגד ראש ממשלה, חברי כנסת ושרים מכהנים. במידה והיועמ"ש יבקש להסיר את חסינותם הוא יידרש להשיג את אישור ועדת הכנסת. 

 בהסבר להצעת החוק נכתב: "חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, קבע בנוסחו המקורי כי חבר הכנסת לא יועמד לדין פלילי בשל אשמה שנעברה בזמן היותו חבר הכנסת או לפני שהיה לחבר הכנסת, אלא לאחר שניטלה ממנו החסינות לגבי האשמה הנידונה.

"בהתאם לסעיף האמור, לצורך הסרת חסינות מחבר הכנסת היה על היועץ המשפטי לממשלה להגיש בקשה בעניין זה לוועדת הכנסת והצעת הוועדה בדבר הסרת החסינות הובאה לאישור מליאת הכנסת".

"בשנת 2005 תוקן חוק החסינות בהקשר זה. על פי התיקון האמור, כתב אישום נגד חבר הכנסת מוגש באישור היועץ המשפטי לממשלה, שמוסר עותק מכתב האישום לחבר הכנסת, ליושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדת הכנסת.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

"לאחר מסירת כתב האישום כאמור, רשאי חבר הכנסת בתוך 30 ימים לבקש שהכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, תקבע כי תהיה לו חסינות בפני דין פלילי לגבי האשמה שבכתב האישום בשל אחת או יותר מהעילות הקבועות בחוק. מוצע להשיב את המצב המשפטי שהיה קיים טרם תיקון החוק בשנת 2005 ולקבוע כי לצורך הגשת כתב אישום נגד חבר הכנסת יהיה צורך בהסרת החסינות על ידי הכנסת, על פי הצעת ועדת הכנסת".

באופוזיציה תקפו את הצעת החוק, לדברי ח"כ שלי יחימוביץ': "הנחת חוק החסינות בידי ח"כ מיקי זוהר, שלוחו הישיר של נתניהו, חושפת את פעולת ההסוואה השקרית של  הימים האחרונים, ומהווה עדות ברורה לכך שמטרת העל של המו"מ הקואליציוני היא מילוט ראש ממשלה מושחת מאימת הדין תוך הרס הדמוקרטיה הישראלית.

"על כל אדם נקי כפיים להיות מגוייס כעת להצלת המדינה מידיו של מי שרומס אותה לצורך הצלת עורו".