אאא

לקראת הרישום לישיבות הגדולות המתקיים מידי שנה ושנה בזמן קיץ, יוצאים גדולי הדור ובראשם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, נשיא המועצת הגר"ש כהן, וראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שהמכתב בכתב ידו, בהוראה לראשי הישיבות לא להקדים את מבחני התלמידים לפני י"ז בתמוז. 

וכך נכתב במכתב שנשלח אמש לראשי הישיבות: 

"יש צורך חשוב מאוד שלא להקדים את הבחינות לתלמידים היקרים נ"י, העולים לשיעור א' בישיבה גדולה לפני י"ז תמוז שנה זו, כדי למנוע מהם ביטול תורה, ולתועלת עוד כמה דברים חשובים, ועי"ז יזכו התלמידים היקרים נ"י, לעלות מעלה מעלה במעלות התורה".

על המכתב חתמו מרנן הגר"ח קניבסקי, הגר"ג אדלשטיין, הגר"ש כהן, הגרב"מ אזרחי, הגרב"ד פוברסקי, הגרמ"ה הירש, הגר"א סלים והגר"ב פנחסי.