אאא

במשרד המשפטים מבהירים הבוקר (שישי), כי חלה אי הבנה בדברי היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט בכל הנוגע להפרדה בין גברים ונשים בקורסי נהיגה מונעת 

על פי המשרד, עמדתו המשפטית של היועץ המשפטי לממשלה היא שקיום קורסים נפרדים הינו אפשרי ככל שמדובר בהתארגנות עצמאית שבמסגרתה מבקשים חברי קבוצה שהתארגנה להפעיל קורס עבורם. הפרדה איננה אפשרית בקורסים השגרתיים שמפעילה המדינה.

לדברי משרד המשפטים, ההפרדה אסורה נוכח העובדה שמשרד התחבורה לא הציג תשתית ראייתית המצדיקה את ההפרדה מבחינה חוקית. 

בשל כך, אין באפשרותו של משרד התחבורה ליזום ולהפעיל מטעמו קורסי "נהיגה מונעת" המיועדים לגברים בלבד או לנשים בלבד.

אולם כאמור, ניתן לאפשר זאת לקבוצת נרשמים שהתאגדה באופן עצמאי כקבוצה לפנות ולבקש עריכת קורס משותף עבורם בנפרד.

המכתב המקורי
המכתב המקורי