אאא

דו"ח מבקר המדינה, יוסף שפירא, מצביע על ליקויים רבים בהפעלת ובטיחות בריכות שחייה ציבוריות. ממצאי הביקורת שלו ערב פרישתו הצביעו על ליקויים רבים בטיפול הרשויות המקומיות שנבדקו בבריכות השחייה שבתחומן, חלקם חמורים עד כדי סכנת חיים.

בבדיקת המבקר, נשלחו צוותים ל-15 אתרי בריכות שחייה. בביקורת נבדקו ההיבטים האלה: היערכות הרשויות המקומיות שנבדקו להפעלת בריכות השחייה הציבוריות שבבעלותן; רישוי בריכות השחייה הציבוריות והפיקוח על הפעלתן; היבטי בטיחות ותברואה בכל בריכות השחייה שבבעלות הרשויות המקומיות שנבדקו או כאלו שיש להן רישיון עסק לפעול.  בדיקות השלמה נעשו בלשכות משרד הבריאות שבמחוזות אשקלון, חיפה, מרכז וצפון ובנפות יזרעאל ורמלה. 

מבקר המדינה כתב, כי נוכח הממצאים נדרש משרד הפנים, מכוח אחריותו על פי החוק, להנחות את הרשויות המקומיות להקפיד לפעול בהתאם להוראות הבטיחות ולאכוף הוראות אלה על בריכות השחייה הציבוריות שבתחומן.

המבקר כתב, כי בכל הרשויות המקומיות שנבדקו לא בוצע פיקוח על הפעלת בריכות השחייה הציבוריות שבתחומן על ידי פקחי בריכות שחייה שהוסמכו לכך כנדרש. בנוסף, בכל הרשויות המקומיות שנבדקו, ראשי הרשויות המקומיות לא מינו פקחי בריכות שחייה כלל, בניגוד למתחייב בתקנות הבטיחות.

בביקורת נכתב, כי בכל בריכות השחייה שנבדקו נמצאו ליקויי בטיחות רבים, חלקם אף חמורים, בתחומים האלה: בטיחות כללית, חשמל, כיבוי אש, טיפול בחומרים מסוכנים, עזרה ראשונה ונגישות.

בחלק מאתרי בריכות השחייה בעיריות אשקלון ולוד והמועצות האזוריות מגידו ועמק המעיינות הוצבו מתקני משחקים וספורט שלא טופלו כנדרש בחוק ובתקנות הבטיחות, והם שימשו את קהל המתרחצים בבריכת השחייה, אף על פי שלא נקבעו נהלים להפעלתם ולתחזוקתם כראוי.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

עיריית לוד, כך לפי המבקר, אפשרה להציב באתר בריכת השחייה שבבעלותה טרמפולינה, שהיא מתקן מסוכן, מבלי שנבדקה בטיחות השימוש בה ומבלי שהתקיימו התנאים המינימליים להבטחת שלומם של המשתמשים בה.

אחת הדוגמאות החמורות שבדו"ח, אירע במועצה המקומית קריית טבעון, כאשר צוות הביקורת הגיע לבריכת השחייה 'חנה סנש'  ובמקום לא היה  מציל, אף על פי שבאותה העת שהו ילדים בבריכת השחייה המרכזית ופעוטות בבריכת הפעוטות.

בעקבות הביקורת שמצאה במקום גם רמת תחזוקה נמוכה והפעלת בריכת השחייה ללא נוכחות מציל, ולאחר שהוער לראש המועצה דאז, הוצא מיד למתנ"ס טבעון צו סגירה מינהלי של הבריכה.

"הגברת הפיקוח על ידי הרשויות המקומיות לצד הובלת שינוי חקיקה על ידי משרד הפנים והחלתן של תקנות הבטיחות והתברואה, בשינויים המתחייבים, גם על בריכות שחייה המשרתות ציבור רחב שלא חייבות ברישיון עסק, יקדמו את הבטחת שלום הציבור ובריאותו ויסייעו בהצלת חיים", חותם המבקר.