אאא

משה דדון וגיא קהלני: "בפורים האחרון נתבשרנו לצערינו קהילת 'תורת החיים' ביד בנימין על מותו של חברינו אהובנו (האברך) צמח דוד זצ"ל בנו של ראש הישיבה הרב אריאל פראג'ון שליט"א, ונהפכה שמחתינו לאבל וצער גדול.

בימי השבעה שמענו על מעלותיו של צמח דוד זצ"ל והתגלה לאוזנינו ולליבנו יהודי יקר משיכמו ומעלה, עבד ה' נאמן וירא שמים אמיתי שזכינו שהיה מתהלך ביננו בפשיטות ובענווה, עוסק בצרכי ציבור בשקט ובצינעה גדולה, והכל למען שמו באהבה!!!

ובחרנו לקחת את שניגלה לנו ואת שנגע לליבנו עליו ולבטא אותו במילים ובלחן מתוך הפרוייקט 'שירת החיים' – שירים מתוך תורה ודיבוק חברים! וגם לקחת רעיונות לשיר מתוך הספדו של הרב שמואל טל שליט"א עליו ביום ה-30 לפטירתו. מה גם ששמו של חברינו היקר עולה עם שמו של משיח צדקינו כפי שאנחנו מבקשים בתפילת י"ח – "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך.." ובכך זכינו בסייעתא דשמיא גמורה לחבר שיר גם על דמותו המופלאה של חברינו היקר, וגם כתפילה לה' יתברך שיחיש גאולתינו ויצמיח קרן דוד משיח צדקינו במהרה בימינו אמן!

זכינו גם בשיר שמו"ר הרב שמואל טל שליט"א פותח בפיוט 'ממקומך מלכינו' שזה הפיוט שצמח דוד זצ"ל אהב מאד בתפילה בישיבה, ובהמשך השיר הוספנו את דברי ההספד של רה"י הרב אריאל פארג'ון שליט"א מתוך הדברים שנאמרו בשבעה, כמו כן זכינו שהאחים היקרים של צמח דוד זצ"ל לקחו חלק בסיום השיר - והכל מתוך רצון שהשיר "צמח דוד" יהיה שיר ששייך לכולנו, למשפחה, לקהילה ולעם ישראל כולו".