אאא

המדינה הגישה היום (שלישי) לבג"ץ בקשה נוספת לדחיית פקיעתו של "חוק הגיוס", כפי שדווח ב'כיכר השבת'.

"נוכח התפזרות הכנסת ה-21 והבחירות לכנסת ה-22", כתבו בפרקליטות המדינה בבקשתם, "בהתאם לבקשת שר הביטחון ועל דעת היועץ המשפטי לממשלה, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי מועד פקיעת פרק ג'1 לחוק שירות הביטחון נדחה פעם נוספת".

בקשת הדחייה הפעם, היא עד ל-2.1.2020; תום שלושה חודשים ממועד תחילת כהונתה הצפויה של הכנסת ה-22. 

 גפני, אחרי אישור החוק: "הוא בסדר" (צילום: כיכר השבת )

עוד נאמר בנימוקי הפרקליטות, כי תכלית הבקשה הנוכחית, בדומה לבקשה הקודמת, היא כדי "ליתן בידי הממשלה והכנסת פרק זמן נוסף לשם השלמת הליך החקיקה, זאת לאחר תחילת כהונתה של הכנסת ה-22".

לממשלה החדשה, שתוקם לאחר הבחירות הכלליות, תידרש לסוגיה ולשם כך היא תזדקק לזמן כדי לפעול מול הכנסת להשלמת החקיקה "בסוגיה הרגישה", כהגדרת פרקליטות המדינה.

בקשה זו הוגשה לבית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, כמענה לעתירתן של עמותות אנטי-חרדיות בנושא זה.