אאא

נשיא מועצת חכמי התורה הגאון חכם שלום כהן והראשונים לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הגאון רבי שלמה משה עמאר והגאון רבי אליהו בקשי דורון, הכריעו הערב (חמישי) כי הגאון רבי מסעוד בן שמעון ימונה לרבה הספרדי של בני ברק מטעם העירייה. זקן חברי המועצת הגאון חכם שמעון בעדני הצטרף למכתב הגר"ש כהן.

הגר"ש בעדני בירך את הרב בן שמעון: "יש לך סייעתא דשמייא וזכות אבות. בני התורה מחכים שכבודו ינהיג אותם. העולה לגדולה מוחלין לו עוונותיו. זכות אבינו ודאי מלווה אותך בהרבצת התורה".

הגר"מ בן שמעון ביקר הערב במעונו של הגר"ש כהן, שבדבריו בירכו ש"יזכה להרים קרן התורה של הציבור הספרדי בעיר אשר יחוש בכך כי יש להם מנהיג דגול אשר מזה שנים מרביץ תורה ויראה בעיר".

הרב בן שמעון יכהן בתפקיד לצידם של הגרחי"א לנדא והגרש"צ רוזנבלט, אשר ישמשו כרבני העיר יחד. כאמור, מדובר במינוי מטעם העירייה ובקרוב צפוי להתמנות רב נוסף מטעם המדינה, לאחר פטירתו של הגר"ש קרח זצ"ל.