אאא

בית המשפט בארצות הברית הכריע ביום שישי כי חסידות גור תמשיך להפעיל את הקעמפ, ולא העסקן דוד ברלינר, אך מאידך, לא הכריע סופית בשאלת הבעלות על המתחם.

אחרי שההליך המשפטי נמשך עד הסוף בעקבות כישלון הניסיון להשיג הסכם, בשל העובדה שבחסידות גור התעקשו להגיע להבנות רק בנושא הקעמפ, ולא לכל הדרישות שהעלה ברלינר, הנוגעים בשאלת היחס הפנימי בחסידות לאלו הפועלים נגד הרבי, נערך הדיון המכריע.

לאחר הדיון בבית משפט, טען כל אחד מהצדדים כי הוא ניצח והצד האחר הפסיד, אך נראה כי כל אחד מהם הפסיד בצורה חלקית.

חסידות גור רשמה הישג בכך שהוכרע כי גם בחודש הקרוב, היא תנהל את הקעמפ, כפי שקורה כעת בשטח, שם נמצאות בנות החסידות, ולא הבחורים - בהתאם להוראת האדמו"ר מגור.

עם זאת, בנוגע לבעלות על המקום, בית המשפט דחה את חוקיות ההצבעה שקיימו בעמותה שהציגו בחסידות, עמותה שלא כונסה זה שלושים שנה בקירוב, ומרבית חבריה אינם בין החיים.

ברלינר לעומת זאת, הציג עמותה אחרת וטען כי כאשר הקים את העמותה בשנים האחרונות, לא ערערו על חוקיותה בפרק הזמן הנדרש.

אך בקשתו להוציא צו מניעה נגד שימוש במקום, וקביעה כי הוא הבעלים החוקי, נדחתה על ידי בית המשפט, שכאמור אפשרה את השימוש במקום בחודש הקרוב לאנשי חסידות גור.

עוד קבע השופט כי כל טענות נוספות או כל דיון חדש על עניין הבעלות שיבקש ברלינר לקיים, ייעשה רק בבית המשפט המחוזי בסאליבן, המחוז המופקד על המתחם הקעמפ.