אאא

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים מהסקר החברתי לשנת 2018, מהם עולה כי כמעט שליש מהציבור הישראלי, בני עשרים ומעלה, חשו באפליה בשנה האחרונה.

תחושת אפליה כלשהי בולטת בעיקר בקרב יוצאי אתיופיה (53%), חרדים (40%), ערבים (37%), בעלי הכנסה ממוצעת-נמוכה, עד 2,000 ש"ח לנפש במשק בית (36%) ובקרב רווקים (34%).

עוד עולה מהנתונים כי 50% מהציבור מאמינים כי המצב הכלכלי של אדם הוא הגורם המשפיע ביותר על מעמדו בחברה הישראלית; הגורם השני הוא השכלה (44%), ואחריו כישורים ויכולות (37%) וקשרים אישיים (31%). 46% מהמרגישים מופלים אינם מרוצים ממצבם הכלכלי, לעומת 32% מהאחרים.

איזו קבוצה היא הראויה ביותר להעדפה מתקנת בקבלה לעבודה או ללימודים? על-פי נתוני הסקר, יש עדיפות בולטת לאנשים עם מוגבלויות ונכים: 89% מהציבור תופשים קבוצה זו כקבוצה ראויה להעדפה מתקנת.

בנוסף, 77% ציינו כי יש לתת למבוגרים העדפה מתקנת בקבלה לעבודה או ללימודים. 69% מהציבור חושב כי יש לתת לחיילים או חיילים משוחררים העדפה מתקנת ו-62% מהציבור חושב כי יש לתת לעולים חדשים העדפה מתקנת.

רק 29% מהיהודים סבורים שיש לתת העדפה מתקנת לערבים ורק 20% מהחילונים סבורים שיש להעדיף חרדים (30% בכלל האוכלוסייה, כולל חרדים).