אאא

רב בית הכנסת הגדול בעיר תל אביב, הרב יצחק בר זאב, שיגר בשבוע החולף מכתב אל בעלי המסעדות הסמוכות לבית הכנסת, בבקשה להתחשב באבלם של המתפללים.

בפתח מכתבו ציין, "כידוע, בית הכנסת הגדול, אשר גילו למעלה מ- 90 שנה, והינו ראש בתי הכנסת והגדול ביותר שבעיר, פתוח מידי שבת וחג, ובימים רבים במהלך השבוע, ומארח בתוכו, תושבים רבים, לצד אורחים ומשלחות מהארץ ומהעולם, דתיים, חילונים ולפעמים גם כאלו שאינם יהודים".

"לא פשוט לקיים פעילות דתית לצד המסעדות המקיפות את בית הכנסת, שפעמים פעילותם מפריעה לאירועים המתקיימים בבית הכנסת, ולצביון המתבקש סביב היכל זה, אשר קדם לכל המסעדות ואפי' לבתים שמסביב. אולם, על אף זאת, תוך השתדלות של כולנו, מצליחים אנו בדרך הפשרה, לבוא איש לקראת רעהו ולקיים חיים משותפים".

"אציין לשבח ולכבוד, את מסעדת "פורט סעיד" וידידי אסף הי"ו, אשר לאור קרבתם לבית הכנסת, מתוך רצון טוב, סוגרים את המסעדה ברוב שבתות השנה בזמן התפילות המתקיימות בבית הכנסת. אציין גם לשבח את כלל המסעדות אשר מקפידות לכבות את המוסיקה בזמן תפילות השבת ולכבד את מתפללי ביה"כ. וכן את חברת "רסקו", אשר מגשרת ומפשרת בין כולנו".

"לא אשקר, כי משאלת ליבי שכל עם ישראל ירגיש את קדושת השבת וישמור עליה לפחות במרחב הציבורי, ולפחות בסמיכות לבתי הכנסת, אולם, ער אני לוויכוח הציבורי אודות שמירתה במרחב הציבורי, ולכן משתדלים אנו מתוך הידברות ופשרות לכבד איש את רעהו ברחוב הקטן שלנו".

בהמשך מכתבו מפרט הרב את הסיבות לאבל ביום צום תשעה באב, ומזכיר "בכאב, במבוכה ובתמיהה, בזמן שציינו בבית הכנסת בשנה שעברה את הרוגי ירושלים, וחורבן העיר, בחלק מהמסעדות השכנות לנו, הגישו בשר ויין לצד מוזיקה שנשמעה עד תוככי בית הכנסת".

לסיום הוא מבקש: "אני מאוד מקווה שדברי ימצאו את הדרך לליבכם ושתסגרו את המסעדות, במוצאי שבת הקרובה, החל מהשעה 19:30 כשיחל יום האבל והזיכרון הלאומי, ליל תשעה באב", ומזמין אותם להשתתף בקריאת מגילת איכה בבית הכנסת.

נשיא בית הכנסת הגדול, שלמה פיבקו עדכן לאחר מכן, "להפתעתנו ולמרבה הפלא, "איכה לא ישב בדד" ורוב בעלי המסעדות (למעט אחד) החליטו לסגור ולכבד את הבאים בשערי ביהכנ"ס לומר קינות ולהתאבל על חורבן בית המקדש. אף הגדיל לעשות הבר הסמוך שכתב לרב בהודעה, שהחליט לסגור את הבר/ מסעדה כבר היום, עת התקדש יום השבת".

"בימים אלו של מחלוקת ושסע בעם, בהם אנו מתפללים לאהבת חינם, זכינו לרגע של קורת רוח וסמל לאהבת חינם. דו קיום וגשר של פיוס ואהבת הזולת בעיר תל אביב יפו!".