אאא

רבנים בכירים תחת "בית דין רבני חב"ד בארה"ק" יצאו בקריאה שלא להצביע למפלגות שיש חשש שלא יעברו את אחוז החסימה. המשמעות הברורה היא קריאה שלא להצביע לעוצמה יהודית שעל פי רוב הסקרים לא עוברת את אחוז החסימה ויש סיכון רב שהקולות ירדו לטימיון.

הרבנים מסבירים במכתבם כי ישנה חובה להשתתף בבחירות על פי הוראת האדמו"ר: "ידועה דעתו הק' של כ"ק אדמו"ר על החובה להשתתף בבחירות ולהצביע והוראתו "להצבע בעד הרשימה היותר חרדית" שתדאג לשלמות התורה ולשלימות העם ולשלימות הארץ כפי רצון כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו".

הם מוסיפים כי הוראתו זו מתרחבת גם על החובה שלא להצביע למפלגות שמסכנות את המפלגות החרדיות, "עפ"י דברי קודשו "מיעוט קול אחד ברשימה היותר חרדית מגביר החשיבות הערכית של רשימות המתנגדים על ה' ותורתו" - הרי הצבעה למפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה משמעותה המעשית היא הענקת הקולות ל"רשימות המתנדים על ה' ותורתו" והרי זה כאילו הצביעו לאותם רשימות רח"ל לכן אין להצביע עבור רשימה אשר יש ספק אם תעבור את אחוז החסימה".

על המכתב חתומים הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי, הרב אברהם מיכאל הלפרין, הרב משה הבלין, הרב יוסף הכט, הרב אליהו יוחנן גורארי' והרב מנחם מענדל גלוכובסקי

מדובר במכה עבור 'עוצמה יהודית' שבשבוע שעבר קיבלה מכתב דומה גם מהרבנים מהפלג המשיחסיטי בחב"ד שהורו אף הם שלא להצביע למפלגה שאינה עוברת בטוח את אחוז החסימה.