אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, ז אלול תשע"ט, שבת שופטים

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 18:18, יציאה 19:38

תל אביב - כניסה 18:39, יציאה 19:41

מודיעין עילית - כניסה 18:37, יציאה 19:39

אלעד - כניסה 18:38, יציאה 19:40

בית שמש: כניסה 18:20, יציאה 19:38

חיפה - כניסה 18:30, יציאה 19:40

צפת - כניסה 18:36, יציאה 19:38

באר שבע - כניסה 18:38, יציאה 19:40

בעולם:

פריז - כניסה 20:05, יציאה 21:10

לונדון - כניסה 19:21, יציאה 20:26

ניו יורק - כניסה 19:02, יציאה 20:01

אומן - כניסה 19:13, יציאה 20:18