אאא

אמש (מוצאי שבת), כשהגיעו מחוגי השעון הגדול שעל קיר בית הכנסת המרכזי 'מארינה רושצ'ה' במרכז מוסקבה, לשעת חצות ליל, נשמע קולו הרם של בעל-התפילה, שפתח ברטט וברגש את "אשרי יושבי ביתך" בנוסח המסורתי של הסליחות, וסחף אחריו את מאות המתפללים שגדשו את ההיכל הגדול, שהיה מלא מפה לפה במגוון היפה של יהודי מוסקבה.

הסליחות החלו, לאחר התוועדות חסידית גדולה בשילוב סעודת 'מלווה מלכה', שהוכנה בידי הגבאים המסורים של בית הכנסת המרכזי. בראש המתוועדים ישב הרב יהושע רסקין, שעורר את הציבור לקראת אמירת הסליחות בכלל ולקראת יום הדין הקרב ובא בפרט.

כשליח הציבור לאמירת הסליחות, ניגש רב שכונת 'נובי-ווישיקי', השליח הרב זלמן-שמעון דערען; ועם סיום הסליחות, יצא הקהל בריקודי שירת 'כתיבה וחתימה טובה', מתוך אמונה ובטחון שנזכה לשנה טובה ומתוקה, ובקרוב נזכה לעלות לארצנו הקדושה בגאולה הקרובה. 

המרא דאתרא, רבה של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, שהה השבת כמדי שנה, בצל הקודש, סמוך ונראה לאוהל הקדוש של הרבי מליובאוויטש, עם קבוצה של עשרות מקורבים מבני הקהילה במוסקבה, כהכנה רוחנית גדולה לקראת הימים הנוראים. את הסליחות הראשונות אמרו בביתו נאווה קודש של הרבי, בביתו הפרטי ברחוב פרזידנט בשכונת קראון הייטס, שנפתח במיוחד לאורחים ממוסקבה. 

צפו בתיעוד