אאא

ביום שישי, סמוך לכניסת השבת, הופתעו חסידי לעלוב לקבל את ההוראה החדשה של הרבנית לנשות החסידות.

במודעה שיצאה מבית האדמו"ר נקראות נשות החסידות המגיעות לבית הכנסת ביום כיפור להוסיף על הקודש ולכסות את הפאה בכיסוי נוסף.

וכך נכתב במודעה. "לקראת היום הקדוש הבעל"ט, בסגוליות של ימים מיוחדים אלו של 'קרוב ה' לכל קוראיו', בבקשה ובפניה אישית של הרבנית תליט"א לעלות בקודש ולהוסיף זכויות בימים מרוממים אלו, מתבקשות כל הנשים בלי יוצא מן הכלל, נא לבוא לעזרת הנשים בכיסוי על הפאה".

יש לציין כי ביום כיפור חל יום ה'יארצייט' של האדמו"ר מלעלוב זצוק"ל שנסתלק בעיצומו של יום כיפור לפני עשר שנים, מה שגורם לחסידי לעלוב לקבל על עצמם קבלות טובות להתחזקות ביום הקדוש ביותר בשנה.

המודעה
המודעה