אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, יג' תשרי תש"פ, שבת וילך

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 17:33, יציאה 18:53

תל אביב - כניסה 17:53, יציאה 18:55

מודיעין עילית - כניסה 17:52 יציאה 18:54

אלעד - כניסה 17:52 יציאה 18:54

בית שמש: כניסה 17:35, יציאה 18:53

חיפה - כניסה 17:44, יציאה 18:54

צפת - כניסה 17:49, יציאה 18:51

באר שבע - כניסה 17:53 יציאה 18:55

בעולם:

פריז - כניסה 18:51, יציאה 19:55

לונדון - כניסה 18:01, יציאה 19:04

ניו יורק - כניסה 18:04, יציאה 19:02

אומן - כניסה 18:00, יציאה 19:04