אאא

הנה ימים באים: לקראת פתיחת סדרת סיומי הש"ס ברחבי העולם שיתפרשו על פני החורףהקרוב, התקיים הסיום הראשון שהחל את סדרת סיומי הש"ס ברחבי העולם היהודי כולו.

הסיום המיוחד על מסכת מידות, התקיים בחצר בית מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל, חברי מועצת נשיאות דרשו העולמית, שהתכנסו יחד למעמד חיזוק מיוחד בעניין קביעות עיתים לתורה.

במעמד, ביקש מרן שר התורה להודיע כי קביעות עיתים לתורה, היא מיסודות חייו של כל יהודי, והיא חובתו של כל יהודי אשר עליה יישאל לעתיד לבוא, "ותיתי ליה לארגון דרשו והעומדים בראשו אשר נטלו על עצמם את המטרה הנפלאה לחזק בכל רחבי העולם את לימוד התורה וקביעות עיתים לתורה הן בלימוד הגמרא והן בלימוד ההלכה ובלימוד המשנה ברורה", ובירך בברכת הצלחה את מעמדי הסיום הגדולים האמורים להתקיים בחורף הקרוב אי"ה.

במעמד המיוחד השתתפו גם האדמו"ר מויז'ניץ, הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי והאדמו"ר מצאנז. בסיום על מסכת מידות כובד הגאון רבי ברוך דב דיסקין מראשי ישיבת ארחות תורה וראש מערכת בחינות דרשו על הדף היומי.

בתוך כך, בעולם היהודי נרגשים לקראת סדרת מעמדי סיום הש"ס שארגון דרשו מתעתד להוביל בחורף הקרוב. המעמדים יתקיימו ברוב פאר והדר ולכבודה של תורה על ידי דרשו בכל רחבי תבל, בארץ ישראל ובארה"ב, בלונדון ובמנשסתר, בפריז ובדרום אפריקה.