אאא

בראשות הגר"ש אלתר, נחנך היום (רביעי) תלמוד התורה החדש לילדי הקהילה, שפרשה מחסידות גור, ונקראית בשם: "פני מנחם - בית טייטלבוים".

כזכור, מנדי טייטלבוים, שהעביר לקרן התומכת בחסידי גור בעיר ערד שמונה מיליון ש"ח בשנה החולפת, הודיע על הפסקת התרומות בשל הפילוג, וכעת פרש את חסותו הכלכלית על החיידר החדש.

הגר"ש אלתר נשא את המשא המרכזי ובראש דבריו הזכיר, כי אבי משפחת טייטלבוים, הרה"ח יצחק דוד טייטלבוים, בנה וחיזק את היסודות של הבנין הראשון שה"אמרי אמת" בנה למוסדות גור בארץ ישראל (בעת שנתרופפו עמודי בניין ישיבת שפת אמת והוצרכו לשיפוץ), וכעת זוכים משפחתו ובניו מנדי ויענקי שיחי' ליסוד אבן פינה לבניין הראשון של מוסדותינו. 

"הן אמת" - אמר - "אנחנו רק בראשית הבניין, על כל הקשיים הכרוכים בכך, אבל בעזרת השם נזכה להמשיך ולעלות מעלה מעלה".

בהמשך דבריו, עבר לשרטט נקודות יסוד לאופיו של הת''ת ופנה שוב לילדים: מאד מאד חשוב לדעת שמידות הלב חשובות לא פחות מהלימוד. המידות נקראות בשם 'מידות' כי בסופו של דבר - הן אשר מודדות ומאפיינות את האדם. אותו אחד שלומד הרבה זה בוודאי חשוב ביותר, אבל 'מידות'- זה המדד האמיתי, זה מבטא את היסוד של האדם.

"אל אאמו"ר כ''ק ה"פני־מנחם" פנה פעם אביו של ילד מת''ת בב''ב ואמר שהילדים בחיידר צוחקים על צלקת שהיתה לבנו על הלחי. ויהי ערב, ועם רדת הליל התקשר ה"פני מנחם" למלמד של הכיתה ואמר לו: תאמר לילדים - 'נער הייתי גם זקנתי'. מכיר אני את גור כבר 50 שנה. אני יכול להגיד לך בוודאות אשר כל אלו שהציקו, כל אלו שרדפו מישהו, בעולם הזה היה להם המון צרות רח"ל, המון עגמ''נ רח"ל. אני רואה - המשיך ה"פני מנחם" - שמרבית האנשים שבאים אליי עם בעיות של בריאות, שידוכים, פרנסה -וכו', הם אנשים שאני זוכר שכשהיו צעירים הציקו או רדפו את מישהו".

"מכאן יש ללמוד, להפנים ולזכור עד כמה חשובות המידות טובות. לתקוע היטב בדעתנו שהתחנכנו לא רק על תורה, אלא גם על מידות: לא להלבין פנים, לא לקנטר את השני, לא לדבר רע על השני. להיות טובים באמת. זה לא פחות חשוב מללמוד תורה".

הוא פנה לילדים: "נזכור נא זאת: שמעבר לשמירה על הקפדה במידות, יש להשתדל לשמור על עדינות! להיות מאופקים ולא רעשנים, וזה אחד היסודות להצליח בתורה וביראת שמיים".