אאא

ראש עיריית טבריה, רון קובי, הגיש היום (שלישי) עתירה מחודשת לבג"צ נגד הכוונה לזמנו לשימוע במשרד הפנים, אך העתירה נדחתה כעבור שעות ספורות בלבד.

קובי דרש שלא לערוך לו את השימוע שנקבע כבר לשבוע הבא, לאחר החלטת בג"ץ אתמול לאפשר את ההליך, בעקבות הודעת שר הפנים אריה דרעי כי יוותר על סמכויותיו בנושא זה.

בעתירתו, העלה קובי שתי טענות: הראשונה, כי בפסק הדין נקבעה הלכה חדשה, לפיה "מינוי חברי ועדה ממונה כרוך ומותנה בהליך שימוע והחלטה בעניינו של ראש העירייה, כאשר הדבר לא נקבע בלשון פקודת העיריות", וכי הלכה זו סותרת היא הלכות קודמות של בית המשפט.

עוד נטען כי קיום השימוע בפני מנכ"ל משרד הפנים יוביל לכך שטענותיו לא תישמענה בלב פתוח ובנפש חפצה, וכי תוצאה זו סותרת אף היא הלכות קודמות של בית המשפט.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

השופטים קבעו כי "דין הבקשה לדיון נוסף להידחות", שכן "מקריאה זהירה של פסק הדין מושא הבקשה עולה בבירור כי לא נפסקה בו כל הלכה, ודומה כי גם המבקש מודע לכך, בציינו כי "אמנם פסק הדין לא קבע מסמרות אך גם באי אמירתו היתה למעשה קביעה שמנוגדת להלכה". די בכך כדי להוביל לדחיית הבקשה".

"למעלה מן הצורך אציין, בכל הנוגע לטענות המבקש כלפי השימוע שיתקיים בעניינו, ומבלי לקבוע דבר לגופן, כי אין בדחיית הבקשה דנן כדי למנוע מן המבקש להעלותן, ככל שימצא לנכון וככל שהדבר יידרש, בכל הליך עתידי מתאים בו ינקוט, ובעיתוי הראוי", הוסיף בג"ץ.

כעת, נראה כי הליך השימוע ייצא סוף סוף אל הפועל, והוא יתקיים בפני מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן, והצוות המקצועי במשרד הפנים, והמנכ"ל יעביר את המלצתו להכרעת השר אליו יעבירו את סמכויות שר הפנים לנושא זה.