אאא

אלפים משתתפים הערב (שני) בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מגור, בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות ברחוב ירמיהו בירושלים.

למרות הקור העז ששרר בחוץ, השתתפו אלפים בשמחת החופה, שהוקדמה היום בכחצי שעה, מתוך מטרה לנצל את ההפוגה הקלה בגשמים.

החתן הוא הבחור שמחה בונם רוטשטיין, בן לחתנו של הרבי מגור הגאון הרב שמעון רוטשטיין, עם הכלה בת הרב מנשה מנחם ברגמן.

בסידור קידושין כובד הסבא, האדמו"ר מגור, ובקריאת הכתובה כובד הרב הראשי לשעבר, הגרי"מ לאו. בברכות כובדו האדמו"רים מבאיאן, מודז'יץ וסלונים, הסבא הרב נחום רוטשטיין, הגר"ח רובינשטיין והגר"מ אוירבך.