אאא

לאור המשברים החוזרים ונשנים בין מדינת ישראל ואוקראינה, מה שמקשה על הישראלים להיכנס לאוקראינה, משרד החוץ מפרסם באתר הרשמי הודעה מעודכנת לאזרח הישראלי המבקש לבקר באוקראינה.

בפתח ההודעה, מודים במשרד החוץ על כך ש"לאחרונה מתקיימת הקפדה מוגברת של רשויות אוקראינה על הנכנסים לגבולותיה".

יחד עם זאת מציינים במשרד החוץ כי "החלטות אלה הינן לשיקולן הבלעדי של רשויות אוקראינה. משרד החוץ מבקש להדגיש כי רשויות מדינת ישראל ונציגויות ישראל אינן רשאיות להתערב בהחלטה זו. בכל מקרה בו יחליטו רשויות אוקראינה למנוע כניסת אזרח ישראלי למדינתם הוא יוחזר בטיסה לישראל בחברת התעופה בה הגיע".

 הרב ארוש מודה לנשיא אוקראינה על שהכניס את חסידיו בקלות למדינה - לראש השנה