אאא

בחורי ישיבת 'אורייתא' הגיעו במהלך השבוע האחרון לעיר הקודש צפת - לציונו של בעל ה'בת עין' לרגל היארצייט. 

הבחורים שהגיעו למקום עם הצוות הרוחני של הישיבה, בראשות המגיד מישרים הרב ישעיה גוטפרב ומגיד השיעור ר' דוד משה בלוי, נשאו תפילה לישועת הכלל והפרט, ולאחר מכן התאספו בקרבת הציון שם שרו שירי רגש והתעוררות.

לאחר מכן עלו הבחורים לאתרא קדישא מירון כדי להעתיר בתפילה ואף ערכו סעודת הילולא מרכזית כשהבחורים משתתפים בעצמם בהוצאות הסעודה כסגולה להיוושע בזיווג הגון, סגולה ידועה שמיוחסת לבעל ה'בת עין' זיע"א.