אאא

צו סגירה לישיבת "חברון החדשה" הוצא היום (ראשון), לאחר שימוע מקדים למנהלי וראש הישיבה, שנערך בכבאות והצלה לישראל-מחוז ירושלים בפני ועדה מחוזית בראשות מפקד המחוז טפסר ניסים טויטו.

לפי כבאות והצלה, בישיבה שוהים, לומדים ולנים עשרות תלמידים במבנה מאולתר ללא כל אמצעי בטיחות חילוץ והגנה מאש.

בסיום השימוע הוחלט ע"י מפקד המחוז, בהמלצת יועמ"ש המחוז עו"ד יפעת פרנקנבורג, כי הישיבה תיסגר לאלתר, וזאת כאמור בעקבות אי קיום הסדרי בטיחות והגנה מאש בסיסיים, המהווים סיכון מיידי לחיי השוהים והלומדים במקום.

השימוע וההחלטה התקבלו לאחר ביקורות של מפקחי בטיחות והגנה מאש של כבאות והצלה תחנה אזורית ירושלים, ביקורות אשר גילו ממצאים קשים בנושאי בטיחות בכלל, והגנה מאש בפרט, וכי קיימת סכנה מוחשית ומיידית לחיי התלמידים והמלמדים השוהים ואף לנים במבנה הישיבה.

לדברי טפסר ניסים טויטו מפקד כבאות והצלה מחוז ירושלים, "ההגנה על הציבור ובטיחותו מפני הסכנות הטמונות באש, הן מאבני היסוד וחובותיו הראשונות בחשיבות ובמעלה של מערך כבאות והצלה לישראל".

"החורף רק בראשיתו, וכבר לצערנו חווינו בירושלים ובישראל בכלל, כולל בסוף השבוע האחרון, מספר מקרים בהם נספו ונפגעו אזרחים כתוצאה משריפות שפרצו בבתים, כשחלק ניכר מהשריפות פרצו בבתים ללא אמצעי בטיחות אש ובבתים מאולתרים אשר היוו מלכודות מוות".

לדבריו, ""לא נוכל להסכים למצב בו מקומות ומוסדות האמונים על שלומם בטיחותם וחייהם של אזרחים וקל וחומר בני נוער, לא יקיימו את חובתם הבסיסית לדאוג ולוודא כי המוסד או מבנה הציבור הנמצא באחריותם, עומד בכל התקנים הבסיסיים להגנה מאש ועשן של אלו השוהים בו".

"מבחינתנו, התעלמות ממפגעי בטיחות קשים כאלו ואי קיום דרישות החוק, הינם זלזול בצווים המוסריים של "לא תעמוד על דם רעך" "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ולפיכך, לא נסכים ולא נקבל שום קלות ראש בנושאי בטיחות והגנה על החיים מפני סכנות האש, ואף נכביד את ידינו על אלו המזלזלים בבטיחות ושלום הציבור".