אאא

פרסום ראשון: לאחר המאבקים על צופרי השבת בחריש והחרמתם בידי המועצה, המשטרה מסרה לפניית עו"ד מיכאל ליטווק מארגון 'בצלמו', כי אין מניעה בחוק להפעלת צופרי השבת.

"הפעלת רמקול ובכלל זה השמעת זמירות באמצעות רמקול טרם כניסת השבת לא נאסרה בחוק ומרשתך יכולה להשמיע זמירות לפני כניסת שבת  (בכפוף למועדים הקבועים בתקנות) ובאופן שאינו מפריע לסובבים", כתב רפ"ק עמית דהן קצין תלונות הציבור במחוז חוף.

עו"ד מיכאל ליטווק מסר: "הצדק ניצח, משטרת ישראל קבעה חד משמעית כי ניתן להשמיע זמירות שבת ואין כל הוראת חוק האוסרת זאת. מוכח מעבר לכל ספק כי ההתנגדות לצופרי השבת אינה מבוססת על החוק אלא על הרצון לסתום פיות ולמנוע חופש דת ותרבות. מרשיי פועלים בהתאם לתקנות הרעש המחמירות ביותר וימשיכו לפעול בהתאם לחוק".

"אנחנו בטוחים שכעת עיריית חריש ויתר העיריות ברחבי הארץ יחדלו מלהטריד את מפעילי צופרי השבת הפועלים בהתאם לדרישות החוק המחמירות ביותר", מסר עו"ד ליטווק.

מארגון זכויות האדם בצלמו נמסר: "כפי שטענו לאורך כל הדרך גם לחרדים יש זכויות אדם שהופרו ללא הצדקה. אנחנו מברכים על החלטת משטרת ישראל ונמשיך לגבות את זכויות המגזר הדתי והחריד לחיות בהתאם לאורח חייו בכל מקום ובכל זמן. לא ייתכן שזכויות הדת וחופש הפולחן של אזרחי ישראל מהמגזר הדתי והחרדי יפגעו".