אאא

ליל חמישי של חנוכה, אור לכח' כסלו תש"פ

ירושלים: 

שקיעה: 16:41 צאת הכוכבים: 17:21

תל אביב:

שקיעה: 16:42 צאת הכוכבים: 17:22

חיפה:

שקיעה: 16:40 צאת הכוכבים: 17:20

באר שבע:

שקיעה: 16:44 צאת הכוכבים: 17:24

אלעד:

שקיעה: 16:42 צאת הכוכבים: 17:22

צפת:

שקיעה: 16:37 צאת הכוכבים: 17:18

בית שמש:

שקיעה: 16:42 צאת הכוכבים: 17:22

מודיעין עילית:

שקיעה: 16:41 צאת הכוכבים: 17:21

בעולם

פריס:

שקיעה: 16:58 צאת הכוכבים: 17:53

לונדון:

שקיעה: 15:56 צאת הכוכבים: 16:54

ניו יורק:

שקיעה: 16:34 צאת הכוכבים: 17:20

אומן:

שקיעה: 16:07 צאת הכוכבים: 17:02