אאא

הרב דובי הניג, של הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, הוא אחד משליחי חב"ד בסין. את הסיפור הבא, המלווה בהוכחה בדמות סרטון, סיפר היום בבוקר לסבו, שסיפר זאת למקורביו בהתרגשות עצומה.

יש צעירה יהודיה שהחלה להתקרב לדת בזכות הרב הניג, אך במקביל להשתתפותה בפעילויות אצל השליח החב"די, עדיין הולכת גם לאירועים אצל נזיר מקומי.

ביום ראשון, לפני הדלקת נר ראשון של חנוכה, הודיעה הצעירה לרב הניג כי לא תשתתף בהדלקת החנוכייה בבית חב"ד, שכן היא הולכת לטקס אצל הנזיר.

הרב הניג, שהבין כי לא יצליח לשנות את החלטתה, החליט לשכנע אותה להסכים לכל הפחות לקחת איתה חנוכייה אל הנזיר, ולהדליק שם הנר הראשון ולפרסם את הנס.

בחשש, העלתה את ההצעה בפני הנזיר, שלמרבה ההפתעה הסכים לבקשתה. הוא כיבד אותה בהדלקת הנר, תוך שהיא מברכת בפני המשתתפים בטקס של הנזיר.

בסיום ההדלקה, נדהמו המשתתפים לראות כי הנזיר דומע. בהתרגשות סיפר להם כי הוא נולד לאמא יהודיה, וכי הוא בכלל יהודי על פי ההלכה.

הדלקת הנרות של הצעירה הדליקה בו את הניצוץ היהודי, ולאחר שהבין את הסימן שקיבל בהשגחה פרטית מבורא עולם, החליט ליצור קשר עם שליח חב"ד, הרב הניג.

בימים הספורים שחלפו מאז, כבר הספיקו לשוחח ביניהם, כאשר הרב הניג פועל על מנת להצליח להחזיר אותו למוטב, והניצוץ היהודי ימשיך לבעור, מוסיף והולך.

את הסיפור כאמור, סיפר הגרי"ד גרוסמן היום למקורביו, כפי ששמע זאת מנכדו, שסיפר לו את המעשה הבלתי ייאמן בשיחה טלפונית.