אאא

מופתים רבים נודעו מקרב השמות שהוזכרו במעמדות התפילה המיוחדת, והמה פורסמו ברבים כסגולה בדוקה ומנוסה לפליטת ישועה ולהקמת בית נאמן בישראל.

כהוראת מרן שר התורה, יעתירו מאות עמלי התורה בתפילה המיוחדת שתוקנה במיוחד למעמד, רק לאחר סדר לימוד של ג' שעות רצופות בתענית דיבור ל"ריבוי זכות התפילה" ויצטרפו להמוני בית ישראל שיעתירו ברחמים פני שוכן מעונה בכוח הזמן הקדוש והמסוגל, בכוח התורה, בכוח סגולת הקודש ובכוח מקחם של צדיקים וקיום דבריהם.

את סדר התפילה תיקנו חכמי סוד ועליהם המליץ מרן שר התורה לרשת הכוללים "רינה של תורה", לישועת מצפי זיווגים אשר נמצאים תדיר על ליבו. ובאורח קבע עומד כעטרה לראשם, בסוד ישועה וסגולת הקודש, אשר בס"ד הושיעה רבים.

מרן שליט"א התבטא לקראת מעמד זה כי "התפילה תהא נשמעת ויזכו לזיווגים הגונים". הוא הורה לפרסם הדברים לרבים והבטיח כי ישתתף ממעונו בתפילה המיוחדת ויעתיר בתפילה עבור מחזיקי התורה שזקוקים לישועה.

לימוד הסדר המיוחד ג' שעות רצופות בתענית דיבור יתקיים אי"ה על ידי מאות לומדי רשת הכוללים "רינה של תורה", כאשר למעמד התפילה המיוחד שבסיומו, מצטרפים רבים אחרים להעתיר באווירה המיוחדת של שערי שמיים פתוחים ששמעה יצאה למרחוק, כאות ומופת ע"י הנצרכים לזיווג שהוזכרו שם ונושעו בס"ד.

סדר הלימוד יתקיים בבית הכנסת לדרמן בבני ברק, בית מדרשו של מרן, ולאחר מכן יתקיימו מעמדות התפילה בשתי מקומות בו זמנית בראשות רבותינו עמוד התפילה בדורנו הגה"צ רבי בנימין פינקל שליט"א, בנו חביבו של מרן הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי שליט"א, וראש הכוללים הגאון רבי מרדכי ליבר הלוי כהן שליט"א יחד עם אלפים שיעתירו בתפילה לישועת הכלל והפרט.וכן בעזרות הנשים שיפתחו במיוחד למעמד.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

המעמד המרכזי יתקיים בבית המדרש לדרמן במקום התורה שם תהא התפילה, ומעמד נוסף יתקיים באותה שעה על ציונם של מרנא החזו"א זיע"א ובסמוך לו ציון הרה"ק רבי יעקב משה רביקוב זיע"א (ה"סנדלר").

מעמד זה הוא מעמד תפילת "חשאין" תפילה אשר נהגו בה בחשאין ונזהרו מאוד שאין צריך הישועה יידע הימנה.

מרן שליט"א הורה לראשי הכוללים כי יזכירו שם שם בפרטות, וסמך את ידיו על והורה לקיים התפילה. בכח התורה, בזמן המסוגל, ובמקום המסוגל הזה.

בכוללי "רינה של תורה" נשלמת ההיערכות הלוגיסטית הנרחבת למעמדות גדולים אלו, להכנת אולמות תפילה נוספים לגברים ולנשים, להכנת התאורה, מערך ההגברה, הסדרת דרכי הגישה ועוד. הקווים הטלפוניים מקבלים כל העת עוד ועוד שמות הנמסרים לברכה, לתפילה ולישועה ע"י המונים המבקשים לזכות לישועה נשגבה זו.

שמות להזכרה במעמד הקדוש שכבר הושיע רבים בס"ד ניתן עדיין למסור >>>>>