אאא

מעשה חמור התגלה בבוקרו של יום ראשון על ידי מנהל אתר קבר שמואל הנביא, כאשר עקבות שריפה נתגלו על משקוף מבואת הכניסה למבנה ציונו של שמואל הנביא, ועל שאריות המזוזה שהושחתה בונדליזם מחפיר.

תיכף עם גילוי האירוע, הוזעקו כוחות המשטרה, אשר הגיעו בראשות מפקדי הגזרה ואיתרו את שאריות המזוזה השרופה בפח הזבל הסמוך. כשלאחר מכן היא תקבר על פי המסורת.

במקביל, אותרו מספר חשודים, תושבי האזור. כבר היום, קבעו במקום מזוזה חדשה.

רב הכותל המערבי הגאון רבי שמואל רבינוביץ אומר בתגובה לאירוע כי "יש למצות את הדין עם אותם פורעים, אשר ביקשו להשחית את האתר הקדוש לעם היהודי".

"בימים אלה, בהם אנו מציינים את נצחונו של העם היהודי מול יוונים שביקשו לקעקע את עיקרי הדת וסמליו, עלינו לא לשקוט אל מול מעשי עוולה, פגיעה בתשמישי קדושה, אלימות והשחתה של פורעים ומסיתים כנגד העם היהודי והמקומות הקדושים לו".