אאא

בית המשפט העליון מחק היום (חמישי) את העתירה שבה נתבקש להצהיר כי הדין אינו מאפשר להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על ראש הממשלה בנימין נתניהן, לאחר שהוחלט להאשימו בעבירות שיש עמן קלון - שוחד, מרמה והפרת אמונים, וקבע כי בעת הזו העתירה תיאורטית ומוקדמת.

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות ושופטי העליון עוזי פוגלמן וחנן מלצר ציינו בהחלטתם כי אף שהסעד שנתבקש בעתירה נוסח בלשון כללית, על כלל חברי הכנסת, נימוקי העתירה כולם מכוונים ומתייחסים לעניינו של ראש הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו.

בהקשר זה ציין בית המשפט כי לא כל העובדות אשר מתוכן יש לגזור את הדין ידועות לעת עתה, כי מערכת הבחירות היא "ממלכת אי הוודאות" וכי סימן השאלה הגדול ביותר נוגע לתוצאות הבחירות ולזהות חבר הכנסת שעליו ימליצו בפני הנשיא רוב סיעות הבית להרכיב את הממשלה.

כל אחד מהנעלמים הללו, כך נקבע, משפיע על הסוגיה שהעלו העותרים והוא אף עשוי ליתר את הדיון בה כליל. משטרם נולדו התנאים המאפשרים לנשיא המדינה לקבל החלטה בעניין זה לפי חוק יסוד: הממשלה נקבע, כאמור, שהעתירה היא מוקדמת ותיאורטית בעת הזו.

בית המשפט ציין כי הסוגיה שהועלתה בעתירה היא אכן עקרונית וחשובה, היא נוגעת לעקרון שלטון החוק, לטוהר המידות של נבחרי הציבור ולאמון הציבור במוסדות השלטון ומשכך היא נוגעת לליבת ערכי היסוד שעליהם מושתתת שיטת המשפט שלנו. על כן דחה בית המשפט את טענת ראש הממשלה ותנועת הליכוד כי מדובר בסוגיה שאינה שפיטה.

עם זאת ובהתייחסו לעמדת העותרים הרואים כחזות הכל את הסרת אי הוודאות מן הסוגיה המשפטית שהעלו, הדגיש בית המשפט כי על פי שיטת הבחירות בישראל הבוחרים מצביעים לרשימות מפלגתיות ולא למועמדים לראשות הממשלה. עוד צוין כי ראש הממשלה כשיר להתמודד בבחירות בראש רשימת הליכוד בהיעדר מגבלה בחוק האוסרת עליו לעשות כן, תהא אשר תהא ההכרעה בסוגיה שהועלתה בעתירה.

לבסוף, עמד בית המשפט על כך שתקופת בחירות היא תקופה רגישה מבחינה פוליטית, ועל כן מן הראוי כי ינהג באיפוק ובריסון וביתר שאת, נוכח התקופה הרגישה והמורכבת ביותר שבה נתונה כיום מדינת ישראל, אשר אין לה אח ורע בהיסטוריה השלטונית שלנו.

כבר בדיון בעתירה ביום שלישי האחרון, תהתה הנשיאה חיות, למה לא לחכות עם זה לאחרי הבחירות והשופט מלצר תהה אם העותרים מבקשים מבית המשפט להקדים את שיקול הדעת של הנשיא. מנגד, טענו העותרים, כי הבוחרים שמגיעים לקלפי, זכאים לדעת האם הם יבחרו בנאשם שיוכל להרכיב ממשלה או לא.

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט סירב להעביר חוות דעת בנושא וטען כי מדובר בניסיון להכניס את מערכת המשפט לנושאים פוליטיים. "זה שדה מוקשים", אמר.