אאא

היום, ט"ו בטבת, לפני 92 שנה, נולד בעיר פינסק מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי. מרן לא מציין את יום הולדתו אלא ממשיך בסדר לימודו הרגיל. 

הערב, לאחר 'הבדלה' שקע בלימוד כמנהגו מידי יום לסיים את הלימוד היומי הקבוע. ל'כיכר השבת' הגיע תיעוד של שר התורה בלימודו הערב בביתו. 

ומדוע לא מציין הגר"ח את יום הולדתו? חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רב שכונת רמת אלחנן מסביר בשם מרן הגר"ח קניבסקי כי את המושג 'יום הולדת' מצינו בתורה אך ורק אצל פרעה. "יום הולדת את פרעה".

 סיום הש"ס בבית הגר"ח, השבוע (באדיבות המצלם)

מקורבו הרב שמואל ברוך גנוט סיפר בעבר כי "מרן כתב לי מספר פעמים שאת המושג 'יום הולדת' מצינו בתורה אך ורק אצל פרעה הרשע ולכן אין צורך לציין את יום ההולדת כיום מיוחד".

"ואכן, מצאתי את הדברים במדרש שכל טוב שכתב כך: 'יש לי לומר יום זה תכלית שנתן ביום שנולד, ודומה לו 'ביום הולדת אותך' ורוב בני אדם מחבבים יום שהוא תשלום שנתן, שהוא כנגד אותו היום שנולד ושמחים בו ועושין בו משתה. אפס כי אנשי עיר הקודש אמרו כי הוא יום גנוסיא של מלכים, שמביאין ספר יחוסי המלכים וקוראין לפני פרעה, ודומה לו 'ויתילדו על משפחותם'', עכ"ל".

בשל כך, הורה הגר"ח קנייבסקי שיש לחגוג את יום ההולדת אך ורק בימי ההולדת שהוזכרו בחז"ל וקדמונים, כמו ביום הולדת של גיל שישים, שמובא בגמרא, שכשרב יוסף הגיע לגיל שישים ערך יומא טובא לרבנן, באומרו ששמח הוא שיצא מחיוב כרת.

יצוין כי יו"ר 'עזר מציון' הרב חנניה צ'ולק, שאל בעבר את מרן שר התורה, ביום הולדתו: "מדוע חוגגים יום הולדת, הרי אדם מתקרב ליום מותו. זה סיבה לחגוג?".

מרן שר התורה השיב לרב צ'ולק: "נח לו לאדם שלא נולד משנולד. תוספות כותבים שכל זה כשמדברים על רשעים, אבל בצדיקים טוב להם וטוב לעולם".