אאא

במוצאי שבת האחרונה התכנסו בני הקהילות בראשות ראשי הישיבות בלייקווד לעצרת מספד בשילוב סעודת מלווה מלכה לקראת ה'שלושים' להסתלקותו של הגאון הצדיק רבי יצחק גרודזינסקי זצ"ל.

העצרת נערכה בראשות חתנו הגרב"צ קוק, שעורר את הקהל בדברי חיזוק בנוגע למסירות הנפש של רבי יצחק לטובת הכולל שבראשו עמד.

בנוסף הביא דברים ששמע ממרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל שאמר על שכנו רבי יצחק, כי הלוואי שיזכה להיות שכנו גם בעולם האמת.

בהמשך נשא דברים גם רב קהילת 'עטרת ישעיה' הגאון רבי שמחה בונם כהן, מחשובי הפוסקים בלייקווד.

 

,