אאא

ניסיונות ההברחה של אסירים ביטחוניים לכלא הם תמיד דבר יצירתי במיוחד שמצריך את שירות בתי הסוהר להיות יצירתיים אף הם כדי לעצור את ההברחה.

בשירות בתי הסוהר הצליחו השבוע לסכל הברחה של 15 טלפונים ניידים אל תוך כלא שקמה. לפי התוכנית, אחד האסירים הציג החמרה במצבו הרפואי במטרה להגיע למכון ההדמייה בבית החולים ברזילי שבאשקלון כדי לקחת את הטלפונים שהוטמנו עבורו בשירותים.

תושב מזרח ירושלים שחשוד בהחבאת הטלפונים הניידים בבית החולים נתפס ונעצר ובשב"ס פתחו בחקירה מודיעינית אחר הטלפון ששימש את האסירים לתיאום ההברחה.

כדי לאתר את המכשיר, בלשי יחידת "דרור" של חטיבת המודיעין בשב"ס, יחד עם סוהרי בית המעצר שקמה, נכנסו למבצע חיפוש יסודי בתאים שבמהלכו איתר אחד הבלשים חבילת פיתות שבתוכה נמצא מוחבא הטלפון הנייד כשהוא מחובר למקלדת וכרטיס סים.

משירות בתי הסוהר נמסר: "שב"ס ימשיך להילחם בנתיבי ההברחה לתוך בתי הסוהר כדי למנוע הכוונת פעילות חבלנית מתוך מתקני הכליאה ולהגנה על ביטחון תושבי המדינה".