אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, כח' טבת תש"פ, שבת פרשת וארא

הזמנים לפי שעון חורף 

ירושלים - כניסה 16:27, יציאה 17:47

תל אביב - כניסה 16:46, יציאה 17:48

מודיעין עילית - כניסה 16:45 יציאה 17:47

אלעד - כניסה 16:46 יציאה 17:48

בית שמש: כניסה 16:28, יציאה 17:46

חיפה - כניסה 16:36, יציאה 17:46

צפת - כניסה 16:42, יציאה 17:44

באר שבע - כניסה 16:48, יציאה 17:50

בעולם:

פריז - כניסה 17:16, יציאה 18:28

לונדון - כניסה 16:19, יציאה 17:32

ניו יורק - כניסה 16:45, יציאה 17:48

אומן - כניסה 16:25, יציאה 17:36