אאא

שלושה ימים לאחר שוועדת השחרורים קיבלה את בקשתו נוחי דנקנר לשחרור מוקדם, שוחרר איש העסקים לשעבר כעת מהכלא.

כזכור, ביום חמישי שבוע שעבר דנה ועדת השחרורים בבקשתו של דנקנר שבסופה הוחלט לשחרר אותו. דנקנר הורשע בעבירות על חוק ניירות ערך ועל חוק איסור הלבנת הון ונידון לשלוש שנות מאסר, אך בסוף עונשו קוצר בוועדת השחרורים והוא ריצה מעט יותר משנה בכלא מעשיהו.

‏דנקנר אמר בוועדה: "אני מודה לרשויות הכליאה על העזרה שהושיטו לי על הרגישות וההגינות בהתייחסות אלי". לדבריו, 
היום הוא מבין כי העבירות שביצע היו עבירות חמורות הוא מתחרט על מעשיו ורואה במהלכיו טעות חמורה ביותר. "פעלתי בפזיזות. כל חיי הייתי איש שומר חוק הגון וישר", הוסיף דנקנר.

סופו של דבר, ומתוך התחשבות במצבו הבריאותי הקשה והעובדה שהוא עומד לעבור ניתוח בימים הקרובים, הוחלט על שחרורו בהתאם לתנאים הבאים:

הוא יקיים את כל תנאי השחרור המפורטים בחוק ובפנקס השחרורים, ויתייצב במשטרה אחת לשבועיים (בשבוע הראשון והשלישי כל חודש). 

בנוסף, יהיה עליו להתנדב באגודת "עזרה למרפא" אחת לשבוע, והוא ישהה במעצר בית בביתו בכל יום החל מהשעה 22:00 עד השעה  06:00 למחרת.