אאא

 לאחר שנים רבות, שתושבי העיר אשדוד, התרגלו לקרוא מגילת אסתר - בליל י"ד, השנה, הכריע הגר"מ גרוס, כי בני העיר מחויבים לקרוא בשני הימים.

את המכתב עם הפסק, כתב הגר"מ גרוס להגאון רבי צמח ברוך רבינוביץ רב מקהילת גרודנא באשדוד.

הפוסק הרב גרוס נשאל, האם יש לקרוא מגילת אסתר גם בט"ו אדר מספק שמא העיר נחשבת מוקפת חומה מזמן יהושע, התשובה הפתיעה את האשדודים, הגאב"ד פסק כי יש לקרוא גם ביום ט"ו ללא ברכה כפי שנוהגים בשכונת רמות ובמקומות נוספים של ספק ברחבי הארץ.

וכך כתב הגר"מ גרוס במכתבו "דעתי הענייה דיש לחוש ביותר דמלבד קריאה די"ד בברכה לקרוא שוב בט"ו בלא ברכה, לא רק משום דסמוך למוקף חומה, אלא בחשש דהוי בכלל השטח המוקף חומה" 

לפי דברי הרב, במכתב: "בשל שכונות חדשות שהוקמו בין אשדוד המקראית לאשדוד של זמנינו פסק הגר"מ גרוס כי העיר אשדוד נכנסת לספק ויש לקרוא בה מגילת אסתר גם בי"ד וגם בט"ו אדר".

הפסק המפתיע
הפסק המפתיע

"העיר אשדוד המקראית המוזכרת בתנ"ך היתה מוקפת חומה מימות יהושע, עובדה זו היתה ידועה לאורך שנים, אולם עד לשנים האחרונות לא היה רצף של שכונות מגורים בין אשדוד המקראית לעיר אשדוד של זמננו, החיבור היחיד היה אזור התעשייה באר טוביה, חיבור זה לא הספיק כי מדובר בעסקים שבני אדם לא ישנים בהם ולא נחשבים למגורים. אולם לאחרונה הוקמו בנייני דירות מגורים באזור הקניון ביג ואזור התעשייה".