אאא

בשבת קודש האחרונה, פרשת 'משפטים', מלאו שלוש שנים לפטירת ליבם של ישראל הגאון הצדיק רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל.

במוצאי שבת התכנסו מאות אברכים מקהילתו בשכונת "נאות יוסף" בבני ברק לסדר לימוד מיוחד לעילוי נשמתו, במהלכו סיימו הלומדים ש"ס משניות בעיון.

לאחר מכן נערך במקום מעמד הסיום וסעודת מלוה מלכה למאות הלומדים ובני הקהילה בראשות המרא דאתרא הגרמ"ש אדלשטיין ובהשתתפות ראש ישיבת 'עטרת ישראל' הגרב"מ אזרחי, אשר העלו את זכרו ונשאו דברי רוממות וחיזוק בעניינים העומדים על הפרק.

עת התקרב שעת חצות הלילה התקיים מעמד תפילה מיוחד בראשות הגרמ"ש אדלשטיין בהשתתפות מאות האברכים מבני הקהילה, לישועות הכלל והפרט.