אאא

"פיקוח נפש", כך מגדיר מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי את הבחירות, ולכן, פסק שעל כל בחור ישיבה או אברך לסגור את הגמרא, לבטל את לימודו ולצאת להצביע.

"כיכר השבת" מגיש את שו"ת הבחירות המלא

• האם מותר ונכון לגשת להצביע קודם תפילת שחרית?
מרן שר התורה: "תפילה קודמת"

• היות ובהצבעה יש משום קיום מצווה, האם גם בזה חל הכלל שאסור לאכול או לעסוק בעניין אחר קודם קיום המצווה כמו קודם קריאת מגילה ובדיקת חמץ?
מרן שר התורה: "פיקוח נפש"

מרן הגר''ח משיב על השו''ת
מרן הגר"ח משיב על השו"ת
הגדלה

 

• האם ראוי לקחת ילדים צעירים לקלפי, לחנכם במצותף או שעדיף לא לערבם בעניין?
מרן שר התורה: "חינוך"

• האם בן ישיבה או אברך כולל שלא אסתייע מילתא להצביע בין הסדרים וכדו', עליו לבטל מתלמודו לשם הצבעה? ובמקרים של בחור ישיבה שהנסיעות עלולות לגזול יום שלם, האם לא יוצא שכר ההצבעה בהפסד תלמוד תורה?
מרן שר התורה: "פיקוח נפש"

 מרן הגר"ח קנייבסקי באמירת תהלים, הבוקר

 

• רבים שואלים מאחר ויש חשש של הידבקות במקומות ציבוריים (בפרט מנגיף הקורונה) האם בקלפי, בפרט בשעות הערב שכבר שהו שם הרבה אנשים, אין חשש 'ונשמרתם' או שזכות המצווה מגנה?
מרן שר התורה: "מצוה אינה מזיקה"

• אדם שטוען שמאחר ויש גדולים שהורו שההצבעה כרוכה באיסור השתתפות עם מרידה במלכות שמים, הוא נוקט ב'שב ואל תעשה', מה לענות לו?
מרן שר התורה: "שלא יפחד"

• בהורמנא: מה ראה הרב שליט"א לצאת מגדרו ולטרוח למקומות שלכאורה האנשים שם, ובוודאי המשתתפים בכנסים וכד'ו, פשיטא שמצביעים ג'?
מרן שר התורה: "שלא יטעו"