אאא

הגאון רבי ישראל מאיר דרוק, ראש ישיבות "תפארת ישראל "ותלמידו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, נכנס אמש (רביעי) למעונו לאור הוראות משרדי הבריאות והחינוך לסגור את בתי הספר, הוראה הכוללת את תלמודי התורה.

הנכד, ר' יעקב קנייבסקי, הציג בפני מרן שר התורה את השאלה: "המדינה רוצים לסגור את כל החיידרים, עד שהם ידעו מה עם המגיפה הזאת, כי הם אומרים שכשכל הילדים מתקבצים יחד באותו בנין יש חשש יותר גדול מהדבקה של המגיפה הזו, וזה מגביר את הסכנה.

"השאלה אם סבא חושב שצריך לבטל את החיידרים בגלל זה?".

שר התורה השיב: "חלילה".

הנכד: "ומה אפשר להגיד למי שחוששים?".

שר התורה: "לסגור את החיידרים זו הסכנה".

הגרי"מ דרוק: "וישיבות, גם אותו דבר?".

שר התורה: "כן".

בתוך כך, מרן פרסם מכתב חיזוק נדיר, בו הוא קורא להתחזק שלא לדבר לשון הרע ורכילות, ומברך את המתחזקים בזה בזכות זה שלא יחלו בקורונה.

וזה נוסח מכתבו: "בדבר החשש התדבקות ממחלת הקורנה על כל א' להתחזק להזהר מלשה"ר ורכילות כדאמ' בערכין ט"ו הוא הבדל בין איש לאשתו אמרה תורה בדד ישב, ולהתחזק במידת הענוה ולהעביר על מדותיו כמש"כ הרא"ב פי' בשהלי הוריות וכל המתחזק תגן הזכות עליו ועל בני ביתו שלא יחלה אחד מהם".