אאא

הרב שמשון מאוסטרופולי הי"ד היה רב ומקובל, מגדולי המחדשים בתורת הקבלה, שנרצח על קידוש השם בפרעות גזרות ת"ח בעיר פולונה שבאוקראינה.

אחת הסגולות הידועות המובאות בשמו היא "תיקון המגפה" - קריאת מ"ב המסעות של בני ישראל. מקור הסגולה בסדר "זבח פסח" של המגיד רבי יעקב פסח מזאלקווא, אחיינו של רבי שמשון. וזהו לשונו:
"אם קורא אותם האדם אות באות תיבה בתיבה בזמן מגפה ב"מ מידי יום בהתמדה מובטח הוא שיהא נשמר וניצול מדבר וממגפה ולא ישלוט בו שום פגע רע".

ואלה הפסוקים: