אאא

המשרד להגנת הסביבה מעדכן, כי זיהום אוויר גבוה עד גבוה מאוד שורר בשעות אלו (שלישי), ברוב חלקי הארץ. זיהום האוויר הגבוה נובע מהסעת אבק מצפון אפריקה לישראל. זיהום אוויר זה מתאפיין בריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים באוויר וצפוי לשרור עד שעות הלילה. 

המשרד להגנת הסביבה, בהתייעצות עם משרד הבריאות, ממליץ לאוכלוסיות רגישות בכל הארץ – ובהן חולי לב, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון – להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ. גם לאוכלוסייה הרגילה מומלץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת בחוץ. בכל מקרה יש לפעול על פי הוראות משרד הבריאות הנוגעות להתפשטות נגיף קורונה.

מהמשרד נמסר כי אפשר לצפות בזמן אמת בתוצאות תחנות הניטור ביישומון (אפליקציה) "אוויר בסביבה" של המשרד להגנת הסביבה ובאתר נתוני איכות אוויר. המשרד יעדכן בהמשך במידת הצורך.