אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ה'

 ההסבר הקצר לפרק ה'
  • הביאור המורחב לפרק ה':

 

פרק ו'

 ההסבר הקצר לפרק ו'

 

  • הביאור המורחב לפרק ו':

 

לפינות הקודמות >>