אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ט'

 ההסבר הקצר לפרק ט'
  • הביאור המורחב לפרק ט':

 

פרק י'

 ההסבר הקצר לפרק י'
  • הביאור המורחב לפרק י':

לפינות הקודמות >>