אאא

פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, שיגר מכתב למנהלי בתי החולים עם אזהרה שלא לעשות שימוש במכשירי האינהלציה.

הוא הסביר כי "שימוש במכשירי אינהלציה למתן תרופות בשאיפה מוגדר כהליך המייצר אירוסולים. מכשירים אלו כוללים נבולייזרים המופעלים ע"י קומפרסור חשמלי או באמצעות אוויר או חמצן ממקור שבקיר החדר. אירוסולים הנם חלקיקים קטנים היכולים לשאת נגיף העלול להישאר מספר שעות באוויר".

לכן הורה להם כי בעת הזו, יש להימנע ממתן תרופות באינהלציה בתוך מוסדות אשפוז ומרפאות בקהילה, בשל הסיכון הגבוה לפיזור אווירני של הנגיף מנדבקים לא מאובחנים, לצורך מניעת חשיפת עובדי בריאות ומטופלים אחרים.

במקרים בהם לא ניתן להשתמש בחלופה למכשיר אינהלציה, כגון מחלה נשימתית קשה ומסכנת חיים, או בהיעדר תגובה מספקת למשאפים, מתן תרופות באינהלציה ייעשה בתנאים מגבילים: 

אינהלציה תינתן רק לאחר קבלת אישור הרופא הבכיר במתחם; על המטופל לשהות בחדר בתנאי בידוד אוויר; על הצוות הרפואי להתמגן במיגון מלא, הכולל מסיכת N95, מגן פנים, חלוק וכפפות.

לסיום עדכן כי אם יבצעו שימשו באינהלציה שלא בכפוף לתנאים אלו, יש לתעד את רשימת החשופים (אנשי צוות ומטופלים אחרים) ולשלוח למטופל בדיקה אבחנתית ל- 19-COVID.