אאא

בשל התפשטות נגיף הקורונה והחמרת ההנחיות לפיהן אסורה תפילה במניין גם בשטח פתוח, הולכת ונפוצה תופעה של קיום מנייני תפילות דרך מרפסות הבתים, בה מצטרפים דיירי בניין או מספר בניינים סמוכים לתפילה בצוותא כשהאחד משמש כשליח ציבור והשאר מצטרפים כמניין בעניית אמן בקדיש וקדושה.

"תפילה זו אינה נחשבת למניין כל עוד אין באותה המרפסת בה משמש השליח ציבור עשרה אנשים", כך פוסק להלכה הגאון רבי ינון רביב, תלמידו המובהק של נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה חכם שלום כהן, ומוסיף "יש הרבה שטועים בזה וחובתנו לעורר בעניין זה הנפוץ ביותר בימים אלו, שתפילה זו כאשר אין עשרה אנשים במקום אחד בו נמצא השליח ציבור אינה עולה כתפילה במניין ע"פ ההלכה, ומבלי משים אנשים עוברים על ברכות לבטלה ועניית אמן יתומה. 

"רק כאשר ישנם עשרה במקום אחד יכולים השאר להצטרף בעניית אמן וקדיש וקדושה".

באשר לספר תורה, כותב הרב רביב: "אין חיוב כלל לשמיעת קריאת התורה למי שלא התפלל במניין, ובמקום שההתקהלות לתפילה אסורה והציבור מתפלל ביחידות כפי ההנחיות ובכפוף לפסיקת גדולי ישראל, הרי שגם חיוב קריאת התורה בטל ממילא".

את פסק ההלכה, כתב הרב רביב בספרו החדש  "שו"ת שמו ינון" שיצא לאור לאחרונה ובו פסקי הלכה אקטואליים רבים בני זמננו מתוך יסודות השולחן ערוך המהווים פריצת דרך הלכתית בעניינים הנוגעים לימינו אנו.

בשיחה עם 'ככר השבת' מדגיש הרב רביב: "צריך לזכור כי תפילה במניין היא רק מצווה דרבנן ואילו חיוב "ונשמרתם" הינו חיוב דאורייתא".