אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק י"ג

 ההסבר הקצר לפרק י"ג

 

  • הביאור המורחב לפרק י"ג:

 

פרק י"ד

 ההסבר הקצר לפרק י"ד

 

  • הביאור המורחב לפרק י"ד:

 

לפינות הקודמות >>