אאא

בבני ברק נפטרה הבוקר (רביעי) הרבנית עליזה פרידמן ע"ה, אשת רב שכונת אור החיים בבני ברק ומבכירי רבני 'הפלג', הגאון רבי צבי פרידמן, שיבדלחט"א.

הרבנית ע"ה נפטרה בביתה ברחוב נועם אלימלך 12 בבני ברק, לאחר כמה שנים של ייסורים קשים. 

המנוחה ע"ה, בת 80 בפטירתה, הייתה בתו של הר"ר מרדכי מאיר קרפ ז"ל מפתח תקווה. 

במשך למעלה מיובל שנים עמדה לימין בעלה בכל תפקידיו, ואיפשרה לו לשבת וללמוד בהתמדה רבה, מאז היה אברך בכולל פוניבז' ועד לתפקידיו הרבים בכשרות, בדיינות וברבנות.

בשנים האחרונות, מאז החלה לסבול את הייסורים הקשים, נחלשה מאוד.

בפטירתה הותירה אחריה את בעלה ר' צבי, בנה הרב יעקב, בתה חיה תחי' הנשואה לרב שאול אדלשטיין, ראש ישיבה בישיבה במושב בני ראם, ונכדים ההולכים בדרך התורה.

לפי המסתמן, לאור המצב ומגיפת הקורונה, ההלוויה תתקיים בצורה מצומצמת ביותר.