אאא

שכונת קראון הייטס שבארה"ב באבל מתמשך: הלך לעלמו ר' אברהם זקון ז"ל, חסיד חב"ד, שנדבק בימים האחרונים בנגיף הקורונה ומצבו הלך והידרדר. מדובר בקורבן השלישי בשכונה, בתוך יממה אחת בלבד.

ר' אברהם, בן 55 בהסתלקותו, היה ידוע חסיד חב"ד הפועל להפצת תורתי של הרבי. בחב"ד מציינים כי מדובר בנפטר ה-20 בחסידות, לה שלוחים בכל רחבי העולם.

 "תראו מה קורה במונסי, זו שואה. אל תצאו מהבית"

מספר שעות לפני, קיבלו חסידי חב"ד בקראון הייטס את ההודעה על הסתלקותו של הרב מרדכי לייב (מוט'ל) חן זצ"ל, דמות חסידית ואהובה, ופעיל מרכזי בצא"ח המרכזית שנטל חלק פעיל בחיי הקהילה.

הרב חן, בן 81 בהסתלקותו, היה פעיל בולט בצעירי אגודת חב"ד המרכזית, מהבעלים של הדפוס "אמפייר פרעסס" שם זכה להדפיס במשך השנים את השיחות והמאמרים של הרבי.